Bio

Michaela McCarver Lund

Michaela McCarver Lund, född 1996, är en abstrakt konstnär från Stockholm, Sverige.
Hon inspireras av rörelser, känslor, oberäknelighet samt vardagliga föremål.

Michaela vill att du som åskådare ska kunna se vad du vill i hennes konst, inte vad andra säger att du ska se.

Hör gärna av er med frågor eller specialbeställningar!

English-

Michaela McCarver Lund, born 1996, is an abstract artist from Stockholm, Sweden.
She is inspired by movements, emotions, unpredictability and everyday things.

She wants you as the spectator to be able to see what you want in her art, not what others tell you to see.

Feel free to contact me with any questions or customs!

September 4, 2020 PBM_admin